معرفی اجمالی خدمات اتحادیه


بسمه تعالی

معرفی اجمالی فعالیتهای اتحادیه مرکزی تعاون روستایی و کشاورزی ایران

- مقدمه

- خرید و فروش محصولات تولیدی اعضاء

- توزیع نهاده­ ها

- کشت و صنعت جیرفت

- کشت و صنعت شهید رجایی

- ایجاد دو شهرک گلخانه­ای در کشت وصنعت جیرفت و شهید رجائی

- مجتمع صنایع غذایی آیدا اصفهان

- شرکت کارگزاری بورس محصولات کشاورزی

- خدمات کارآفرینی وایجاد اشتغال در سطح شبکه تعاونیهای روستائی

مقدمه

اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستائی و کشاورزی ایران در زیرمجموعه خود 31 اتحادیه استانی و301 اتحادیه شهرستانی و2846 شرکت تعاونی روستائی وحدود 10 هزار فروشگاه مصرف و11 هزار جایگاه عرضه سوخت و5/4 میلیون نفر عضو تولید کننده که با اعضاء خانواده جمعیتی بالغ بر بیست میلیون نفر از روستائیان کشور را شامل می­شود تحت پوشش دارد. حسابرسی ونظارت بر عملکرد اتحادیه مرکزی وتشکلهای زیر مجموعه توسط سازمان مرکزی تعاون روستائی کشور که تشکیلاتی دولتی است انجام می­شود. لذا بــــه جرأت می­توان گفت با توجه به حضور شبکه تعاونیهای روستائی در 98 درصد روستاهای کشور واینکه عملکرد آن کاملاً تحت نظارت دولت است این مجموعه می­توانـــد مطمئن ترین ابزاری برای اجرای سیاستها وکمک به کاهش تصدی­گری دولت در سطح روستا باشد . این تشکل ملی در زیر مجموعه خود کشت وصنعت شهید رجائی وکشت وصنعت جیرفت را با حدود ده هزار هکتار از بهترین اراضی زراعی کشور با آب تأمین شده نیز دارد کـــه با برنامه­ ریزی­ هائی که صورت گرفته سالانه هزاران تن محصولات باغی وزراعی در این دو شرکت تولید وبه بازار عرضه می­شود.

خرید و فروش محصولات تولیدی اعضاء :

اصلی ­ترین وظیفه اتحادیه مرکزی خرید وفروش محصولات تولیدی اعضاء و تنظیم بازار محصولات کشاورزی وجلوگیری از ورود گسترده سلف خران ودلالان به عرصه تجارت این محصولات است .

چنانچه سرمایه در گردش کافی در اختیاراتحادیه قرار گیرد شبکه تعاونیهای روستائی این توانائی را دارند که با خرید بموقع محصولات از کشاورزان با هماهنگی سازمان میادین در استانها وشهرستانها نیاز مصرف­کنندگان را در محل­های عرضه تأمین و از این طریق ضمن حفظ منافع تولیدکننده از اجحاف به مصرف­کننده نیز جلوگیری نماید .

توزیع نهاده­ ها :

چنانچه امکان استفاده از تسهیلات بانکی فراهم شود اتحادیه این توانائی را دارد که تمامی کود مورد نیاز بخش کشاورزی را تأمین وتوزیع و بــه کاهش تصدی­گری دولت در این رابطه کمک نماید . برای پذیرش این مسئولیت تمامی زیرساختهای شبکه در سطح کشور فراهم است . در حال حاضر شبکه بیش از دو میلیون تن ظرفیت انباری در عرصه­ های تولید دارد که می­تواند در امر ذخیره­سازی کود وسایر نهاده ­ها مورد استفاده قرار گیرد. در چند سال اخیر با وجود محدودیتهای اعتباری اتحادیه توانسته بخش عمده­ای از کود اوره وکود آهن مورد نیاز کشاورزان را تأمین و توزیع نماید.

تولید وتوزیع انواع بذور :

خوشبختانه در حال حاضر با وجود دو کشت وصنعت جیرفت وشهید رجائی در زیر مجموعه اتحادیه مرکزی که در دو اقلیم مختلف کشور قرار دارند امکان تولید انواع بذر در این دو شرکت فراهم است. موضوع تولید بذر در ایران را توسط شرکتهای تولید بذر مجارستان با هماهنگی سفارت کشورمان در بوداپست پیگیری شده و اکنون نیز تلاش می­کنیم از امکانات موجود در کشت وصنعت شهید رجائی وجیرفت جهت تولید انواع بذور به منظور تأمین نیازهای داخلی وحتی صادرات به کشورهای منطقه استفاده نمائیم. در سال جاری اتحادیه مرکزی با وارد کردن 5/5 تن بذر کلزای مادری از استرالیا قرار است کل بذر کلزای مورد نیاز کشور را در کشت وصنعت شهید رجائی تولید وتأمین نماید که این امکان برای تولید اغلب بذور مورد نیاز کشور وحتی صادرات در این دو شرکت فراهم است و میتوانیم با صادرات بخشی از تولیدات به کشورهای همجوار ارزآوری قابل قبولی داشته باشیم .

شرکت کشت و صنعت جیرفت

این کشت و صنعت در راستای انجام کشاورزی و دامداری نوین و راه اندازی صنایع جانبی و تکمیلی برای تولید فرآورده های کشاورزی و دامی درقالب یک نظام بهره برداری پیشرفته در سال 1356 فعالیت خود را آغاز نموده و درمرداد ماه سال 1389 در راستای سیاست اصل 44 قانون اساسی 60درصد سهام شرکت مذکور به اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران و 35 % آن به صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها و 5% سهام ترجیحی کارکنان از طریق فرابورس واگذار گردید.

متعاقباً با تغییر اساسنامه و درراستای اهداف و سیاستهای سهامداران جدید به صورت کاملاً خصوصی اداره می شود.

فعالیتهای شرکت :

1-احیای اراضی به منظور کشت نباتات علوفه ای و غلات برای تعلیف احشام و دام و طیور

2-درختکاری اعم از اشجار مثمر و غیرمثمر

3-احداث مزارع به منظور پرورش دام و طیور

4-کشت نباتات صنعتی و تولید علوفه

5-ایجاد صنایع تبدیلی و بهبود مواد خام تولیدی به مواد قابل مصرف

6-ایجاد دامداری صنعتی ، کشتارگاه و تأسیسات بسته بندی گوشت

7-ایجاد سردخانه و تأسیسات مورد لزوم

8-ایجاد کارخانجات تهیه خوراک دام و طیور

9- فروش محصولات

10- خرید وسایل حمل و نقل فرآورده های کشاورزی و دامی

11-وارد کردن خوراک دام و طیور ازخارج ازکشور درصورت لزوم

12-خرید دام و طیور و نطفه از داخل و خارج ازکشور

13-عقد قرارداد یا مشارکت با تولیدکنندگان داخلی برای خرید علوفه و خوراک دام

14-تسطیح اراضی ، ایجاد نگهداری راههای ارتباطی داخل حوزه عمل شرکت

آمارسطح زیرکشت و میزان تولید محصولات زراعی و باغی و سطوح مجهز به آبیاری تحت فشار

چاه آب کشاورزی

تعداد کل چاههای آب

52 حلقه

چاه های آب برقی

51 حلقه

دبی آب کل چاه های دایر

حدود 2500 لیتردرثانیه

میزان کل اراضی

سطح زیرکشت محصولات باغی و خزانه

1255هکتار

سطح زیرکشت محصولات زراعی

800هکتار

سطح زیر کشت خزانه

8 هکتار

سطح اراضی مرتعی

1730 هکتار

اراضی قابل توسعه ی زراعی و باغی

413 هکتار

اراضی زیر جاده و تأسیسات و ساختمان ها

265 هکتار

سطح کل اراضی

4463 هکتار

سطح زیر کشت و میزان تولید محصولات باغی

سطح زیر کشت پرتقال ، نارنگی و گریپ فروت قرمز

880 هکتار

سطح زیر کشت گریپ فروت سفید

200 هکتار

سطح زیرکشت باغهای مخلوط خرما و مرکبات

137هکتار

سطح زیر کشت باغهای خرما

30 هکتار

جمع سطح زیر کشت محصولات باغی

1255 هکتار

سطوح مجهز به سیستم های آبیاری تحت فشار

سطح آبیاری تحت فشار (قطره ای) درباغهای مرکبات

1010 هکتار

سطح آبیاری تحت فشار قطره ای درباغهای مخلوط خرما و مرکبات

126 هکتار

سطح آبیاری تحت فشار (نوارتیپ ) درخزانه ی مرکبات

8 هکتار

سطح آبیاری تحت فشار (نوارتیپ) دراراضی

600 هکتار

جمع سطوح مجهز به سیستمهای آبیاری تحت فشار

1744 هکتار

شرکت کشت و صنعت شهید رجایی:

واحد کشت و صنعت شهید رجایی با نام اولیه ایران شلکات در 25/12/1349 در منطقه بیاتیان در20کیلومتری جنوب شهرستان دزفول در جوار شهر دزآب به منظور عمران و آبادانی حدود 5000 هکتار از اراضی کشاورزی و باغات مرکبات احداث گردید و در تاریخ 9/6/1389 از طریق مزایده به اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران و اتحادیه تعاون روستایی استان خوزستان واگذار گردید . سهام این شرکت متعلق به اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران با 63% ، اتحادیه استان خوزستان با 34% و سهام ترجیحی 3% می باشد.

مشخصات اراضی و تولیدات شرکت

مساحت کل

حدود 5086 هکتار

سطح زیرکشت باغات

حدود 300 هکتار

سطح زیر کشت اراضی زراعی

4786 هکتار(که سالانه حدود 2000هکتار ازاراضی زراعی اجاره داده می شود و مابقی کشت می شود)

منابع آب

آبهای سطحی : شبکه آبیاری سد دز

آبهای زیرزمینی: تعداد چاههای عمیق 45 حلقه

آمار تولید محصولات زراعی و باغی

17000 تن

تولید انواع مرکبات

2000تن

تولید انواع محصولات زراعی

15000 تن

سیستم های آبیاری تحت فشار :میکرو پاش زیر درختی

12 هکتار

سیستم های آبیاری تحت فشار :آب پاش بالا درختی

4هکتار

سطوح مجهز به سیستم آبیاری تیپ

0/5 هکتار

اراضی به تفکیک باغات و زراعی

اراضی

هکتار

باغهای مرکبات و نهالستان

300 هکتار

اراضی زراعی

4785 هکتار

جمع کل اراضی

5086 هکتار

ایجاد دو شهرک گلخانه­ای در کشت وصنعت جیرفت و شهید رجائی :

با توجه بـــه اینکه در کشتهای گلخانه­ای می­توانیم حداکثر بهره­ وری از عوامل تولید را داشته باشیم ونیاز امروز کشور ما کـــه در منطقه نیمه خشک وکم­باران جهان واقع شده حداکثر بهره ­وری از منابع محدود آب می­باشد ، بنا داریم با عنایات خداوند و با همکاری مدیرعامل محترم شرکت شهرکهای کشاورزی در هر کدام از کشت وصنعتهای جیرفت و شهید رجائی یک شهرک گلخانه ­ای به مساحت یکهزار هکتار ایجاد کنیم . در این خصوص دستور مطالعات وبررسیهای کارشناسی داده شده ، امیدواریم در آینده نزدیک شاهد اجرائی شدن این دو طرح زیربنائی مهم در دوشرکت یاد شده باشیم .

مجتمع صنایع غذایی آیدا اصفهان :

شامل خط تولید رب گوجه فرنگی ، خط تولید آب آشامیدنی ، خط تولید مرباجات وشورجات ، خط تولید پوره سیب ومحصولات باغی با توجه به پتاسیل­های موجود در این مجتمع تلاش می­کنیم بخصوص در مقاطعی از سال که عرضه محصولاتی مانند گوجه فرنگی وسیب درختی وآلو زیاد می­شود با خرید بخشی از محصولات به تنظیم بازار محصولات وافزایش درآمد کشاورزان وتولیدکنندگان کمک کنیم واز طرفی با فرآوری وایجاد ارزش افزوده در تولیدات وفروش در بازار مصرف به تقویت بنیه مالی سهامداران که همان کشاورزان هستند بپردازیم .

شرکت کارگزاری توسعه کشاورزی :

به منظور بالا بردن ضریب اطمینان و سلامت معاملات اتحادیه مرکزی تلاش می­کند خرید وفروش محصولات ونهاده ­های کشاورزی را از طریق شرکت کارگزاری توسعه کشاورزی انجام دهد خوشبختانه با توجه به مزایای انجام معاملات در بورس اخیراً مسئولین ارشد سازمان مرکزی و وزارت متبوعه نیز بر انجام معاملات و خرید وفروشها از طریق شرکت کارگزاری تأکید می­نمایند.

شرکت حمل ونقل نوید بار کشاورز :

سال 1376 تأسیس گردیده وتمام سهام آن متعلق به اتحادیه مرکزی است و شش شعبه در شهرستانهای تهران، قزوین، جیرفت، کرمانشاه، بافت و اورزویه دارد که از این مبادی می­تواند به تمام نقاط کشور خدمات حمل ونقل ارائه نماید .

خدمات کارآفرینی وایجاد اشتغال در سطح شبکه تعاونیهای روستائی

طبق آخرین برآوردهای کارشناسی هزینه ایجاد هر شغل حدود یکصد وپنجاه میلیون تومان است، این امکان وجود دارد که در صورت کمک مالی و تسهیلاتی دولـت با هزینه بسیار پایین­تری به دو روش ایجاد اشتغال نمود:

1ـ دریک برنامه پنجساله در 3200 اتحادیه وشرکت تعاونی روستائی زیر مجموعه برای 15000 نفراز فارغ التحصیلان کشاورزی با هدف ایجاد تحول در نظام تولید در سطح شبکه تعاونیهای روستائی فرصت شغلی ایجاد کنیم مشروط بر اینکه برای هر اشتغال فقط بابت حقوق ومزایای سال اول مبلغ 15 میلیون تومان از منابع دولت تأمین و پرداخت شود وبرای سالهای بعد مدیران عامل اتحادیه­ها وشرکتها متعهد می­شوند که حقوق ومزایای این نیروها را از محل درصدی از سود حاصل از فعالیتهای جدید که بعلت حضور مؤثر این کارشناسان در شرکت یا اتحادیه حاصل می­شود پرداخت نمایند.

2ـ در خصوص ایجاد اشتغال در شهرکهای گلخانه­ای هیدروپونیک که می­توانیم در هر کدام از کشت و صنعتهای جیرفت وشهید رجائی در سطح یکهزار هکتار اجرا نمائیم . با توجه باینکه تولید در هر هکتار در این گلخانه­ها می­تواند تا 700 تن افزایش یابد و در هر هکتار20 نفراشتغال ایجاد شود. در صورت تأمین تسهیلات از طرف شرکت شهرکهای کشاورزی ما قادریم در دو شهرک گلخانه­ای کشت وصنعت جیرفت و شهید رجائی نیز در یک برنامه 5 ساله 40000 نفر فرصت شغلی داشته باشیم .

نتیجه اینکه اتحادیه مرکزی وشبکه تعاونیهای روستائی پتانسیل ایجاد 55000 فرصت شغلی از فارغ ­التحصیلان بخش کشاورزی ونیروهای کارگری وغیر متخصص را در سطح تشکلهای زیر مجموعه ودو کشت وصنعت تحت پوشش ، بشرحی که ذکر شد را دارا می­باشد .

 
تاریخ به روز رسانی:
1400/10/07
تعداد بازدید:
83
Powered by DorsaPortal