شرکت کشت و صنعت شهید رجایی دزفول

تاریخچه شرکت کشت و صنعت شهید رجایی

تاریخچه تأسیس کشت و صنعت های خوزستان
قانون تأسیس شرکت های بهره برداری از اراضی زیر سدها از اردیبهشت ماه سال 1347 به منظور اجرای اهدافی همچون: حداکثر استفاده از منابع آب و خاک در اراضی زیر سدها، افزایش تولیدات کشاورزی کشور، کاهش هزینه های تولید، استفاده از تکنیک‌های مدرن کشاورزی و دامپروری، استفاده از صنایع جانبی. به تصویب رسید. لذا به منظور استفاده کامل از 125000هکتار اراضی آبخور سد دز 68000 هکتار از آن اراضی به شرکتهای کشت و صنعت اختصاص داده شد.

کشت و صنعت ایران شلکات
واحد کشت و صنعت ایران شلکات بمنظور عمران و آبادی 5400 هکتار از اراضی زیر سد دز در تاریخ 1349/25/12در خوزستان تشکیل گردید. مرکز عملیات شرکت در منطقه بیاتیان واقع در 20 کیلومتری جنوب شهرستان دزفول قرارگرفت و این شرکت از همان سال فعالیت های خود را آغاز نمود و در اولین گام پس از تسطیح، اراضی مذکور زیرکشت انواع محصولات کشاورزی و باغات مرکبات قرار گرفت.


کشت و صنعت ها بعد از پیروزی انقلاب اسلامی
بعد ازپیروزی انقلاب، شورای انقلاب، قرارداد فی‌مابین رژیم قبلی و سهامداران خارجی را لغو، و عرصه و اعیان کلیه‌ی شرکتهای زیر آبخور سد دز تا تعیین تکلیف نهایی در اختیار وزارت کشاورزی قرار داد. وزارت کشاورزی نیز شرکت های کشت و صنعت را ابتدا جهت اداره به بانک کشاورزی و بعد از یکسال جهت انحلال و تقسیم اراضی آن ها بین واجدین شرایط که مشخصات آنها در آئین نامه اجرایی ذکر شده بود در اختیار هیئت واگذاری زمین شهرستان دزفول قرار داد.
بعد از انحلال سه شرکت کشت و صنعت بین الملل، کشت و صنعت ایران ـ آمریکا و کشت و صنعت گله، وزارت کشاورزی با توجه به نیاز شدید چغندر قند کارخانه قند دزفول و تولید علوفه از طرف دولت تصمیم گرفت که دو شرکت ایران ـ کالیفرنیا و ایران- شلکات تحت نام های واحدهای کشاورزی شهید بهشتی و شهیدرجایی ابقاء و به فعالیت خود ادامه دهند .


شرکت کشت وصنعت شهید رجایی
درجلسه ی مورخ 1370/6/30 مجلس محترم شورای اسلامی دراجرای لایحه ی قانونی مالکیت وبهره برداری از اراضی واقع درآبخورسد دز و الغاء قراردادهای کشت وصنعت مصوب سال 1358، قانون اساسنامه‌ی شرکت کشت وصنعت شهید رجایی (سهامی خاص) باسرمایه 200 میلیون ریال تصویب وطی نامه ریاست محترم جمهور به وزارت اسبق کشاورزی ابلاغ گردیده است.

دراجرای مصوبات مذکورشرکت کشت وصنعت شهید رجایی درتاریخ 1372/9/12 در اداره ی ثبت شرکت های شهرستان دزفول به ثبت رسیده است.

شرکت کشت وصنعت شهیدرجایی تاسال 1382به عنوان یک شرکت دولتی و زیر‌مجعوعه ی وزارت جهادکشاورزی (کشاورزی سابق) به فعالیت های خود ادامه داد. از سال 1382و در پی ضرورت اجرای اصل 44 قانون اساسی مبنی برلزوم واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی و خصوصی سازی شرکت های دولتی و دستور مقام معظم رهبری مبنی براجرای این قانون، شرکت مادر تخصصی تولید محصولات کشاورزیتاسیس وکلیه ی سهام تعدادی ازشرکت های کشت وصنعت ازجمله کشت وصنعت شهیدرجایی،به این شرکت منتقل گردید.

شرکت مادر تخصصی تولید، ضمن انتصاب ونظارت برعملکرد مدیر عامل و هیئت مدیره شرکت مقدمات انجام خصوصی سازی و فروش شرکت ها را فراهم نمود ودر نهایت این شرکت طی نامه شماره 6278/2/89 در تاریخ1389/6/9از طریق مزایده به اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی وکشاورزی ایران واگذار گردید.

تاریخ به روز رسانی:
1400/10/28
تعداد بازدید:
8224
Powered by DorsaPortal