ICA

 

 
اتحادیه بین المللی تعاون ICA یک انجمن بین المللی غیر انتفاعی است که در سال 1895 برای پیشبرد مدل تعاون تاسیس شده است.این اتحادیه راس همه سازمانهای تعاونی در سراسر جهان می باشد که نمایندگی 700میلیون نفر عضو از 312 ارگان سازمانی در 109کشور را بر عهده دارد..اعضای اتحادیه را فدراسیون های تعاونی ملی، سازمان های تعاونی فردی و دفاتر دولتی مربوط به تعاونی ها تشکیل می دهند.


ماموریت : این اتحادیه همه تعاونی ها در دنیا را یکپارچه می کند، متولی قواعد و ارزشهای تعاون می باشد و مدل تجاری اقتصادی خود را که مبتنی بر ارزشهاست را با فراهم سازی ابزار خود اشتغالی و توسعه آن ارائه می دهد. اتحادیه مدافع منافع و موفقیت تعاونی ها، ارائه دهنده بهترین راه کارها ، تقویت کننده ظرفیت سازی ها و ناظر بر همه فعالیت ها وپیشرفت های آنها می باشد.

استراتژی جهانی اتحادیه برای همکاری در سراسر بخش ها و مناطق برای ساخت تعاونی: مدل تایید شده در اقتصاد،اجتماع و پایداری محیطی و مدل ترجیحی توسط مردم

ساختار منطقه ای: مجمع منطقه ای یک هیئت منطقه ای تشکیل می دهد که از نمایندگان منطقه ای انتخاب می شوند تا کار و فعالیت -های دفاتر منطقه ای ICA (چهار منطقه آمریکا- اروپا- آسیا اقیانوسیه و آفریقا) را نظارت کنند.

کمیته های ویژه ای در منطقه جهت مراقبت از منافع بخشها ایجاد شده اند. کمیته ها حامیان اداری خود را برای یک دوره دو ساله انتخاب می کنند، در حال حاضر کمیته های زیر در منطقه فعالیت می کنند:

کمیته کشاورزی

کمیته توسعه منابع انسانی

کمیته مصرف کننده

کمیته همکاری های دانشگاه / پردیس

کمیته جنسیت

کمیته جنگلداری

کمیته اعتباری و بانکداری

کمیته همکاری های جوانان

کمیته تحقیقات

تاریخ به روز رسانی:
1400/11/03
تعداد بازدید:
140
Powered by DorsaPortal