سوابق مدیریتی آقای مهندس صدرا علی اکبر خانی

محمود حیدری مدیرعامل اتحادیه،  مدیرعاملی اتحادیه دامداران و مدیرعاملی اتحادیه تعاون روستایی شهرستان ملایر مدیرعاملی اتحادیه تعاون روستایی استان تهران ، عضویت اتاق فکر و مسئول کمیته اقتصاد کشاورزی و منابع طبیعی نمایندگان  شهرستان ملایر در ادوار مختلف ، هیات مدیره شرکت های مختلف تجاری و خدماتی ، عضو کمیته ها و کارگروه‌های تخصصی مختلف در سطح استان؛ از جمله کارگروه گیاهان دارویی تنظیم بازار آسیب‌شناسی شرکت ها ، عضو علی البدل شورای شهر شهرستان ملایر را در کارنامه کاری خود دارد.

 
تازه ترین خبرها
معرفی خدمات اتحادیه
 فعالیتهای اتحادیه مرکزی تعاون روستایی و کشاورزی ایران 
 
اتحادیه مرکزی 2 شرکت تعاونی روستایی و حدود بالغ بر بیست میلیون نفر از روستائیان کشور را شمانل میشود تحت پوشش دارد. 10 هزار فروشگاه مصرف هزار جایگاه عرضه سوخت و 4/5 میلیون نفر عضو تولیدکننده که با اعضاء خانواده حمعیتی و 11 تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران در زیرمجموعه خود 31 اتحادیه استانیو 301 اتحادیه شهرستانی و 846
 
  مجتمع صنایع غذایی آیدا
 
 شرکت کشت و صنعت شهید رجایی
 
 شرکت کشت و صنعت جیرفت
 
 شرکت کارگزاری بورس محصولات کشاورزی
 
 شرکت حمل و نقل نوید بار کشاورزی 
Powered by DorsaPortal